logo   logo
כניסה למערכת


 

לנסות, לראות, לזוז, לחוות, לנסות, להרגיש, לטעום, להריח, לשמוח, לבכות, לנסות, לקבל, לדחות, לספק, לברוח, להספיק, לנסות, לקבל, להצליח, לנוח, לשכוח, לדמיין, לנסות, לבצע, לזכות, להיכשל, ליפול, לנסות, לטפס, להירגע, לשתוק, לנסות, לנשום, להגשים, לחלום, לשאוף, לנסות, להעיז, לפחד, להתמיד, לרצות, לשגות, לתקן, לנסות.

הצורך לבחור בדרך להגשמה עצמית הוביל אותי לתהליך ארוך גדוש דילמות .

בזכות המצלמה שלי הנלווית  אלי כבר שנתיים לכל מקום, התבהרה לי הדרך בה אני הולכת וצומחת .

מצאתי בצילום מקום חופשי לדמיון , וצורת ביטוי זמינה ונגישה ביותר עבורי.

לכן אמשיך לצלם עוד ועוד כדי לנסות, לחוות, להרגיש ולהמשיך בדרך בה אני הולכת.

ענבל נהיר:
לנסות