logo   logo
כניסה למערכת

 

 

                            פנדה – מבטים על הכלב

בחרתי לצייר זוויות שונות וחלקים שונים בגופו של הכלב שלי, פנדה. אני קשור מאוד לפנדה, וניסיתי בעבודה להכיר אותו מזוית אחרת, תוך בדיקה של דמותו על חלקיה השונים ולבטא את החשיבות הרבה של פנדה עבורי.

לנושא הגעתי בעקבות אירוע שקרה לפני ארבע שנים: הייתה לי גורה קטנה שמתה מתאונה כחודש אחרי שקבלתי אותה והדבר כאב לי מאוד.  כאשר נולד בביתנו גור כלבים חדש לפני כשנתיים - פיתחתי אתו קשר מיוחד. לפני כשנה חלה מאוד ורגשות חרדה שמא האסון יחזור על עצמו יחד עם צורך עז לעזור לו ליוו אותי בתקופה זו.

הבחירה לצייר את פנדה וההחלטה על אופן הצגתו בקטעים היוו עבורי תהליך משמעותי. חיפשתי דרך ולמתן מרחב ומגוון אפשרויות להציגו לביטוי  תוך ביטוי המשחק בין השחור והלבן שבפרוותו. נעזרתי בתפיסה  הקוביסטית של פירוק האובייקט לחלקיו וברעיון של הצייר דיוויד הוקני, המשתמש ביצירותיו בריבוי קטעי אובייקט המצורפים יחד. בחרתי לחלק את נושא הציור שלי לקטעים הנראים מזוויות שונות ולחלקי גוף שונים.

החלטתי לצרפם יחד לשלם על ידי התליה על הקיר, בקרבה אחד אל השני, בדרך היוצרת תחושות והתרשמות שמעבר לכל תמונה בנפרד. כך הרגשתי שנוצרת שלמות מיוחדת הבנויה על מערכת היחסים בין התמונות. כך נוצרת גם תחושה של תנועה וחיות המאפיינת מאוד את פנדה. בו זמנית הדבר קשור מבחינתי גם להרגשה הקשה שליוותה אותי בתקופה  שהיה חולה.

נהניתי מאוד מתהליך העבודה על כל ציור בנפרד ולמדתי הרבה על החלקים וחיבורם יחד לשלם חדש ומיוחד. 

 

 

 

 

 

 

יובל לילך

    

יובל לילך
8 תמונות