logo   logo
כניסה למערכת

 

 

                                    פאם פאטאל

"נשיות"  על פי הגדרה במילון:  "יצור עדין, חלש, יפה, רך".  הגדרה מילונית של "פאם פאטאל" (מצרפתית: אישה קטלנית) : מכלול מאפיינים של דמויות נשיות בספרות, בקולנוע ובמיתולוגיה.  המאפיין המובהק של דמות הפאם פאטאל הוא נטייתה לנצל לרעה את עוצמתה של המיניות כדי להפיל ברשת את הגיבור.

בעבודה זו חקרתי את הנשיות על כל צורותיה כפי שעלו בדעתי בניגוד לדמות הפאם פאטל.
מהי נשיות? עם מי היא מזוהה? וכיצד מציירים אותה?  ומהי לעומת הפאם פאטאל?
על השאלות הללו ניסיתי לענות בעבודות שלי באמצעות צבעי מים ורישומים תוך שימוש בסמלים המזוהים עם נשיות ועם מאפיינים נוספים של הפאם פאטאל.
בחרתי את צבעי המים כי הם במהותם מאוד עדינים, אך יחד עם זאת בעלי נוכחות רבה. ברישומים שלי בחרתי לצייר את הנשים בקווים עגולים, הצללות עדינות ואידיאליזציה יחסית.  טפטופי הצבע מעצימים את ציורי הנשים שלי ומנסים לשבור חלקית את ההגדרה הברורה של נשיות. אני סבורה שהם מעניקים לעבודה ממד נוסף של כוח המזוהה עם דמות הפאם פאטאל.  

דמות האישה בציורים שלי היא דמות יפה ודומיננטית אך עם זאת יש בה הרבה רכות. האישה מוצגת כדמות חיובית שלא כמו בעבודותיו של אדוראד מונק שבחר להציג את הנשים באור שלילי וכמעט מפלצתי.   בחלק מהציורים הצבעוניות הרבה הופכת את הנשים לרכות יותר ועדינות וכן יוצרת עניין רב יותר בעבודה.

כאישה, הנשיות היא חלק מחיי, הנושא קרוב ומובן לי. העיסוק במה נשי או לא, הוא כמעט עיסוק יום-יומי עבורי; מה ללבוש או איך לסדר את השיער בבוקר? על כן רציתי מאוד לחקור ולבחון אותו בפרויקט הגמר שלי באומנות.           

 

 

 

 

 

 

ים מדניק

    

ים מדניק
10 תמונות