logo   logo
כניסה למערכת

 

  

ביד חופשית

 בפרויקט שלי בחרתי לעסוק בידיים.

יצרתי סדרת רישומים של ידיים בעפרון ובעט בסגנון ריאליסטי המשולב עם הנחות אקראיות, ברובן, של צבעי מים.

בחרתי להציג רישומים של ידיים בתנוחות שונות.

תנועות  הידיים, מבחינתי, מבטאות את השימוש היומיומי שלנו בהן: עבודה, עשייה, יצירה, תקשורת והבעת רגשות. כל תנוחה מייצגת מצב אחר של האדם, לדוגמא: יד קפוצה, יד חזקה, יד סדוקה ויד רפויה.

כתמי הצבע ביצירות מבטאים את הרגשות הנסתרים, את התשוקה, האהבה, התקווה, הכעס, העלבון והאכזבה.

בתהליך העבודה הושפעתי מאמני הזרם האקספרסיוניסטי אשר ברובם מבטאים באמצעות הצבעים התפרצות כוללת של רגשות.

במהלך עבודתי עברתי תהליך של חשיפה וביטוי של רגשות. תהליך זה מתבטא ביצירותיי.

התחלתי בציור של יד קפוצה וסגורה שמתוכה מתפרץ הצבע, דרך סדרת תנוחות של כפות ידיים במצבים שונים ועד ליד הגדולה, המצוירת על הקיר כשהיא פתוחת אצבעות והצבע מותז סביבה.                          

 

חפצים
5 תמונות

 

 

ירדן ביסקר

    

ידיים
7 תמונות