logo   logo
כניסה למערכת

 

 

מהו יופי?

"יופי הוא תכונה של אובייקט (כולל עצמים חיים)... שבשל תצורתו וארגונו גורם לאדם לחוויה של נעימות ומשיכה. על-פי רוב, היופי מוגדר כמאפיין מבנה שיש בו איזון, סימטריה, פרופורציה והרמוניה בין מרכיביו השונים".

בעבודה שלי בחרתי לבחון את אידיאל היופי הנשי. בחרתי בנושא זה בגלל העיסוק המתמיד של החברה בנושא, יופי נשי הוא נושא אשר התעסקו בו אנשים מראשית האנושות ועד ימינו אנו. בעבודה שלי רציתי להראות שיופי אידאלי לא רק תלוי רק בטעם, אלא גם בתקופה ובזמן. בעבודה ערכתי שתי השוואות: האחת יופי מלוטש, מטופל ומלאכותי מול יופי קדמון, טבעי וראשוני. ההשוואה השנייה היא השוואה בין אידיאלי יופי תקופתיים. בכל אחת מהעבודות קיים אזכור ליופי הנשי והקדמון ביותר בתולדות העם היהודי – דמותה של חווה, ביקשתי להראות שהכל נובע מאותו יופי ראשוני.

בעבודה אחת בחרתי לצייר על גזע עץ, בלתי מלוטש, דמות אישה. עבודה זאת באה להראות את היופי הטבעי, הראשוני והבלתי מלוטש. האישה אינה מודעת לנשיותה וליופייה, יש בה טוהר ותמימות. יופייה אינו מלוטש ותלוי בעיני המתבונן. עבודה זו היא היחידה בה אין אזכור לחווה מפני שהיא בעבודתי המקור ממנו התפתחו כל שאר היצירות וכך גם הנשים בהן.

האישה השניה מצוירת על דיקט, כאן ניתן לראות שהיא עשויה מאותו חומר של האישה הפרימיטיבית והראשונה אך היא יותר מעובדת. בתחושה אשר מעבירה יצירה זאת היא תחושה של ליטוש, של בוטות ומוחצנות. בעבודה מצוירת אישה בתנוחת דוגמנות, היא להבדיל מקודמתה מודעת לגמרי לנשיותה ואף עושה בה שימוש. לאישה זאת אין שמיים ודשא להבדיל מחווה התנ"כית במקום דשא יש לה ספה ירוקה ובמקום שמיים יש לה וילון כחול ותפוח זכוכית.

בעבודות האחרות בחרתי להתייחס לאידיאלי יופי המשתנה עם הזמן. האישה הראשונה שציירתי היא אישה רזה וארוכה המצוירת על לוח עץ מאורך בצבע תכלת. ציירתי את האישה בצבע דליל כך שניתן לראות מתחת לצבע את סרטוטי גופה כפי שניתן לראות על אדם רזה עד מאוד את עצמות ומבנה גופו מתחת לעורו. את האישה בחרתי לצייר בשקיפות בכדי שתעביר תחושה של רזון וחולי, עורה הירוק בשילוב עם הרקע נותן תחושה קרה וחולנית. האישה בנויה כך שהיא כמעט ואינה בולטת מהרקע שלה, בדיוק כפי שאדם כל כך רזה ושדוף גורם לתחושה שהוא כמעט ונעלם. לרגליה של אישה זאת יש 2 פרוסות תפוח בשל מימדיה והרזון שלה, גם כאן רקע תכלת כתזכורת לשמיים.

האישה הרביעית שציירתי צוירה בהשראת ציורו של רנואר "מתרחצות", זוהי אישה היושבת בתנוחה נשית ומחזיקה בידה של. את האישה הזאת ציירתי בצבעים חיים ובשכבות רבות, דבר המעניק תחושת מלאות לאישה. האישה המלאה תואמת את אידיאל היופי בתקופתו של רנואר. לאישה זאת יש של ירוק המזכיר את הטבע  ורקע תכלת כתזכורת לאותם שמיים קדומים. 

 

 

 

 

 

 

לב מדניק

    

לב מדניק
6 תמונות