logo   logo
כניסה למערכת

 

 

 דור לדור יביע עומר

בתערוכה המוצגת בפניכם מתוארים שדות קיבוץ עין דור על פני שבעה עשורים ובעונות חקלאיות שונות.                               

במרכז הציורים עומד איתן וברור הר תבור, המאפיין את נוף הקיבוץ ושדותיו לנגד עיניהם של תושביו בכל דור ודור.

בחרתי בנושא זה לפרויקט כחלק מחיפוש אחר הקשר בין התבגרותי כדור שלישי בקיבוץ לבין מורשת סבי, מיכאל ז"ל, שנמנה על דור המייסדים: עובד אדמה  שהשאיר מאחוריו עולם נפלא באמריקה  והקים עם חבריו ענף חקלאות מוריק ומניב.

הפרויקט מציג את הקשר החזק בין הדורות, על אף שמורשת הדור הראשון בדמות עובד הכפיים המסור נעלמת עם הזמן עד לדור שלי, שכבר אינו לוקח חלק בעבודה בענפי החקלאות בקיבוץ של תחילת המאה העשרים ואחת.

 בראשית הפרויקט ערכתי חיפוש באלבומי ארכיון הקיבוץ ובין דפי הזיכרון נחרתה בעיני תמונה בלויה בשחור – לבן  של סבי ועמיתיו בשדות עין דור בעת סיקול שדות דנה שבגליל התחתון.

בעת ציור התמונה בצבעי אקריליק על גבי הקנבס, התהווה הקשר בין עבודת הכפיים של סבי - החקלאות, לבין עבודת הכפיים שלי - האומנות.

השפעה רבה ניכרת ביצירותיי לציורי הנוף של האמנים הפוסט -  אימפרסיוניסטיים ואן-גוך וסזאן. תרומתם לנקודת המבט שלי, מחדדת ומדייקת את הפרספקטיבות והקומפוזיציות המתאימות, לתיאורי שדות משתרעים ובלתי נגמרים ולקווי אופק המפרידים בין הרי התבור לשדות,

בין שמיים לארץ,  בין דור לדור.

הציורים מהווים שילוב דורות בעבודות הכפיים: שלי - בדרכי האומנותית, ושל סבי - בעת סיקול שדות המשק . מעשיו ומעשי ידינו מעצבים את דמותי כבת משק ואת זהותי כדור שלישי בקיבוץ והם שחקקו בי את זיכרון מורשתו ואת העבר בעזרת הצבע על הקנבס. 

 

 

 

 

 

 

 

תימור טל

    

תימור טל
7 תמונות