logo   logo
כניסה למערכת

 

 

 

התהליך כפרויקט, הפרויקט בתהליך 

טכניקות מעורבות על נייר

לאורך כל השנה הייתי בחיפושים. חיפשתי נושא לפרויקט, חיפשתי טכניקות, חיפשתי רעיונות. חיפשתי לעבוד על משהו שאני אוהב ואהיה שלמה איתו.  עברתי דרך הרעיון של תיאור המשפחה שלי, חיפשתי תמונות משפחתיות שיתאימו לרגשות והזיכרונות שרציתי להנציח. ניסיתי לברר כיצד טכניקות שונות ישמשו אותי.(רישום,צבעי מים,קולאז'ים,התמונות עצמן).

בשלב מסוים החלטתי להתמקד מתוך המשפחה כולה בשתי הסבתות שלי, וגם כאן הרגשתי לא שלמה עם הנושא. לאחר מכן שיניתי כיוון לגמרי, וחשבתי על נושא חדש: להתייחס אל האנשת בעלי החיים כאמירה על בני האדם. בנושא זה תכננתי לחבר בין חיה לאדם בדרכים שונות באמצעות ציור. (לחבר ראש חיה לאדם, להשתמש באיברים שונים של החיה כמשל).

לאורך כל החודשים בהם עבדתי לא הייתי שלמה ולא מרוצה עם מה שעשיתי. נשארתי מתוסכלת מכך שאני לא מצליחה להרכיב פרויקט שאוהב ואהיה שלמה לעשותו.  בפרויקט שלי אני מציגה את התהליך שעברתי: עבודות חצי גמורות, קטעי רעיונות וטקסטים כתובים, תמונות ורישומים. במקרה שלי התהליך והדרך הם הפרויקט, ואני שלמה עם זה.

 

 

 

 

 

 

 

  יסמין גמוב