logo   logo
כניסה למערכת

 

 

בס"ד

                  אמונה

רישום על נייר

 "שְׂאוּ מָרוֹם עֵינֵיכֶם וּרְאוּ מִי בָרָא אֵלֶּה..."  

( ישעיהו, מ', כו' )

בעבודת הגמר שלי, בחרתי לעסוק באמונה בקיומו של אלוקים אשר ברא את העולם ושולט על המתרחש בו. האמונה מלווה אותי תמיד בכל מקום ובכל דבר שאני עושה.

בחרתי לרשום רישומים המתארים נקודות זמן משמעותיות בחיי ורגעים בעלי השפעה.  רשמתי מתוך תמונות החקוקות בזיכרוני מאותם הרגעים המשמעותיים.

לרישומים הוספתי פסוקים האהובים עליי מתוך התנ"ך ומתפילות יהודיות שונות, אשר נראים כמתאימים לאותם הרגעים המצוירים מתוך נקודות המבט שלי ולרגשות האמונה שלי.

כאדם יהודי מסורתי, אשר בא מבית בו לתורה ולמצוות יש ערך גבוה במיוחד, אני מאמין כי כל דבר המתרחש בעולמנו, קורה כי כך החליט אלוקים, גם הדברים היותר טובים בחיינו וגם אלו הפחות. ולכן, אני רואה לנכון להודות לאלוקים על כל דבר ודבר אע"פ שאורח חיי כיום הוא כבר לא דתי במיוחד, מאחר ואני מאמין כי חשיבות האמונה הפנימית והמודעות גבוהה יותר מחשיבות הלבוש ואו/ ההתנהגות כלפי חוץ.

את עבודתי בחרתי לצייר באמצעות עיפרון רישום על נייר קנסון בגוון חום בהיר לשם יצירת מראה מעט עתיק וקשר לדת והמסורת.

 

 

 

 

 

 

 

  דוד ביטון