logo   logo
כניסה למערכת

 

 

הנחיית פרוייקטים ואוצרות התערוכה: נגה בן יעקב, רזיה מרחב

 תמונה קבוצתית: גיל בלט, תצלומי הפרוייקטים: רזיה מרחב

 

                          לצפייה בפרוייקטים הקישו על השמות           להזמנה הקישו כאן         לתמונה קבוצתית הקישו כאן