logo   logo
כניסה למערכת

 

 

 

Road Trip

מגזרות נייר וחוט אדום על קיר 

בארצות הברית יש חמישים מדינות. ביקרתי בעשרים וחמש מדינות מתוכן. המדינות בארה"ב מחולקות עפ"י אזורים.

בעבודה שלי בחרתי להציג את כל המדינות בהן הייתי בארה"ב בחלקן חייתי ובחלקן רק ביקרתי עם המשפחה. הוספתי למכלול גם את מדינת ישראל, כי זו המדינה בה נולדתי ובה אני חי כיום.

בחרתי להציג את המסע האישי שלי ושל משפחתי, כי זו חוויה לא נשכחת לכל החיים ויש לה חלק משמעותי במי שאני כיום.

חייתי  בארה"ב אחת עשרה שנים, גדלתי על החלום האמריקאי ועל המנטליות האמריקאית. במהלך השנים ביקרנו, אני ומשפחתי, בכל מיני מקומות ועברנו בין המדינות שונות.

יצרתי סקיצות של כל אחת מן המדינות.  לבסוף החלטתי לחתוך את הצורה המדויקת של כל אחת מהמדינות מבריסטול לבן. את הצורות הלבנות חתכתי בדייקנות מרבית והדבקתי על קיר אותו צבעתי בצבע כחול כהה על מנת להבליט את הצורות. 

 

 

 

 

 

 

 

  בר קלמכטר

    

בר קלמכטר
6 תמונות