logo   logo
כניסה למערכת

 

 

 

"תראו איזה קיסם היא"

צילום ו Ready Made

זמן רב ידעתי כי בעבודת הגמר שלי ארצה לטפל בדימוי שלי כילדה מאוד רזה. מידות הגוף שלי תמיד גרמו (ועדיין גורמות) לתגובות של פליאה אצל רבים מהאנשים הסובבים אותי.

רבים טעו לחשוב שאני אנורקסית והשאלות לגבי המשקל שלי חזרו ונשנו במהלך השנים, אני לא התביישתי להגיד, למרות הפליאה שבאה לאחר מכן...

בעבודתי בחרתי לעשות את היקף גופי ממחטים,קיסמים וחוטים וזאת ממקום של השלמה. אני שלמה עם המראה שלי. החפצים בהם השתמשתי: סיכות, קיסמים, חוטים נבחרו בקפידה. אלו הם הדימויים אליהם השוו אותי כל החיים: "את רזה כמו קיסם..." את דקה כמו מחט..." " את רזה כמו חוט..." אלו הם משפטים שאני שומעת שוב ושוב לאורך כל חיי.

עבודתי מורכבת מצילומים שלי. באחד אני תקעתי מחטים ובשני קיסמים. בנוסף ארבעה שקפים בהם יצרתי את קו המתאר של גופי בחוט צמר.

 בחרתי ליצור את העבודה שלי באמצעות Ready Made, על מנת להעביר את המסר בצורה שבהירה והפשוטה ביותר. לא ליצור דימוי של, אלא להעביר את הדבר המוחשי בכבודו ובעצמו. כדי להביא בעבודתי את הדימויים אליהם דימו (ועדיין מדמים אותי אליהם. במהלך עבודתי בסדנא עשיתי שימוש רב בטכניקה של ה Ready Made ונהנתי מכך מאד.

 

 

 

 

 

 

 

  הדר אלמקייס