logo   logo
כניסה למערכת

 

 

 

"בעולם של צבועים צריך להיות צייר"

 צבעי איפור על פנים

מגיל מאד צעיר אני מתעניינת בכל הקשור באיפור. נושא זה מהווה חלק משמעותי בחיים שלי.

"איפור" הוא שם כולל לחומרים קוסמטיים המשמשים לצביעת הפנים (ולעתים הגוף) בדרך-כלל במטרה לשפר את המראה, ולעתים להבליט חלק מאופיו של האדם.

בחרתי לשלב את האיפור והאמנות יחדיו, ולהפוך את האיפור לאמנות, המתבטאת  בציורי פנים בצבעים.

המילה "צביעות" מורכבת מהמילה "צבע". צביעות היא דרך התנהלות אנושית אשר מאוד מפריעה לי. קשה לי מאד לגלות סובלנות ואמפטיה לאנשים המתנהלים בצביעות, בייחוד כאשר האמת ידועה.

בחרתי להציג בפרויקט שלי את צביעותם של האנשים בחברה דרך איפור הפנים. הצבעים שעל הפנים מסתירים את האמת הפנימית של כל אחד ואחד. בכל אחד מאיתנו ישנה צביעות. אצל כל אחד באופן שונה ובמינונים שונים.

אני מקווה שבעבודתי זו אגרום להעלאת המודעות של האנשים להתנהגותם כלפי הזולת, ושבעקבות ההתבוננות בעבודות כל אחד מאיתנו יפעל להסרת הצבעים המכסים את עצמו....

 

 

 

 

 

 

 

  חן מעוז

    

חן מעוז
4 תמונות