logo   logo
כניסה למערכת

 

המסע שלי אל השואה

רני בן נחום, תערוכת רישומים,
אפריל 2010

 חזור לדף מקצוע האמנות

 

מיום לידתי, החיים התנהלו בצילה.

"הצל" ששנים רבות היה שם , אך לא הסתובבתי להתבונן בו .

 הם לא רצו שהוא יהיה מאחורי , הם הפנו אותי לאור,

הם הגנו עלי,

הם בחרו לי שם ישראלי , אך הוסיפו שם אמצעי, לזכר...

הם מילאו דפי שילומים  ורודים ,

הם הסתירו סיפורי זוועה ולעיתים הזכירו סיפורי הישרדות ,

הם שלחו חבילות לדודה שהצילה ,

לא סלחו לקאפו מעולם ,

ביום השואה דלק נר הזיכרון והייתה מועקה באוויר.

גרמנית הייתה שפת הבית , אך אסור היה לדבר אותה בחוץ.

רק כשבגרתי, ויצאתי למסע שלי לפולין ולנבכי השואה המשפחתית,

העזתי להתבונן ב"צל שלי" והבנתי שהוא יהיה שם תמיד,

התחלתי לרשום כפורקן לכאב , על  אובדן חלק ממשפחתי ,

על ייסורי אלה ששרדו , על הזיכרונות ,

על הנעורים והילדות שאבדו ,

 ועל  הורי שנפטרו ולקחו ביודעין חלק  מסודם.

 

 

 

תערוכת הרישומים מוצגת

במבואת אולם התרבות האזורי, ביפעת

בתאריכים: 1.4.10-29.4.10

שעות הפתיחה:

א'-ה' 9:00 – 12:00 , 16:00 – 18:00

ו'  9:00 – 12:00 .

ובזמן מופעים באולם