logo   logo
כניסה למערכת

הגמל האקולוגי או: מה בין לימודי אקולוגיה לגמל?

 

 

במסגרת לימודי מדעים, יצרו תלמידי כתה ח' פרויקטים באקולוגיה בהנחית המורה הגר פורמן. 

לפניכם סיכום החקר של שלוש תלמידות שבדקו את הסתגלות הגמל לסביבת החיים בה הוא נמצא. שי, מיה וליאור השקיעו ויצרו את הסרטון הנהדר הזה על ההתאמות של הגמל לסביבתו. 

תהנו!