logo   logo
כניסה למערכת

החודש פורחים

בעריכת דינה כהן וטניה גלר

חזור לדף ביולוגיה ומדעים-  לחץ על התמונה לפרטי הפרח

 

רעיל

 

רעיל

 

מרץ

 

מרץ

מרץ

 

מרץ

 

מרץ

 

מרץ

 

מרץ

 

גדילן -מאכל

חרדל -מאכל

 

אלף בית של צמחי תבלין ומרפא -בית ספר קהילתי על שם עליזה בגין -נוף העמק מגדל העמק

 

 

 

מרץ

 

מרץ

 

 

 מרץ

 

מרץ

 

 

 מרץ