logo   logo
כניסה למערכת

 

נציגות ט' ביריד החקר האזורי של המינהל ההתיישבותי

10.4.18

 

 

ביום שלישי 10.4.18 יצאו תלמידות שכבה ט' לייצג את בית הספר ביריד החקר האזורי של המנהל ההתיישבותי ולהציג שם את עבודת החקר שלהן. 

 

עבודת החקר בוצעה במסגרת "כיתה חוקרת", תכנית לימודים המתקיימת מתחילת השנה בשכבה ט'.

 

במהלך השנה עבדו התלמידים על תהליך חקר מדעי, הכולל תצפיות, השערת השערות, תכנון ניסוי וביצועו, עיבוד תוצאות והסקת מסקנות.

 

העבודה שנבחרה לייצג אותנו ביריד עסקה בנושא "השפעת הגיל על הזיכרון לטווח קצר".

במסגרת היריד הציגו הבנות את העבודה בפני שופטים ממשרד החינוך.

 

בהמשך האירוע לקחנו חלק בסיור בכפר הנוער מבואות ים במכמורת ולמדנו על פרויקט שיקום צבי ים המתקיים במכמורת מעל עשרים שנה .

 

דיווח ותמונות: טלי יהל 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בתמונות: נציגותינו ביריד,  עבודת החקר ותמונה מחוף הים.