logo   logo
כניסה למערכת

 

     רכזת המקצוע בחטיבה העליונה: ד"ר אורית שלו
רכזת המקצוע בחטיבת הביניים: אפרת הלטמן

מורים: ד"ר אורית שלו, טלי יהל, אפרת הלטמן,  אורי לנדסברג,
הגר פורמן, אורית הופמן,  נטע פולק, בקי ארז, יונת מימן, ריטה קרוצ'ק. 
 

 

 תכנית הלימודים במדעים ובביולוגיה
 דפי עבודה במדעים לחט"ב
 עוד בביולוגיה ובמדעים:

 


 

 

לדף "החודש פורחים",
בעריכת דינה כהן וטניה גלר: