logo   logo
כניסה למערכת

 

תוכנית לימודים בהיסטוריה לכיתה ח'

 

 

 

—          לימוד ההיסטוריה בחטיבת הביניים נעשה בשני מישורים:

 

1.     לימוד כרונולוגי

 

2.     הקנייה וטיפוח של מיומנויות למידת ההיסטוריה.

 

 

 

—          מטרות הוראת המקצוע

 

  1. היכרות כמעט ראשונית עם תחום הידע.

 

2.      הוראה חווייתית בשילוב סרטים.

 

3.      הקניית מיומנויות למידה כמו יכולת לסכם, לימוד במגוון דרכים, ניתוח מקורות מידע כתובים וחזותיים.

 

4.      טיפוח יכולת הבנה כרונולוגית.

 

 

 

—          ספר הלימוד

 

מסע אל העבר "ממי הביניים ועד ראשית העת החדשה", בהוצאת מט"ח.

 

 

 

—          נושאי הלימוד

 

מבוא כללי ללימוד ההיסטוריה, התהוותן והתגבשותן של דתות, תרבויות וחברות חדשות בימי הביניים, שינויים תרבותיים, חברתיים, כלכליים ופוליטיים בראשית העת החדשה.

 

 

 

—          דרישות המקצוע

 

השתתפות פעילה בשיעורים, הכנה סדירה של שיעורי הבית, הבאת כל הציוד הלימודי, עמידה במבחנים ובבחנים השוטפים.

 

 

 

—          רכיבי הציון

 

מבחנים, בחנים, שיעורי בית, מטלות להגשה והשתתפות פעילה בשיעור.

 

 

 

—          תכנית לימודים מפורטת

 

א.     מבוא: מהי היסטוריה? מיומנויות למידת ההיסטוריה – ציר זמן, ספירת מאות, החלוקה לתקופות.

 

ב.     אירופה הנוצרית בימי הביניים

 

1.      פלישת השבטים

 

2.      המשטר הפיאודלי ומבנה החברה הפיאודלית

 

3.      הכנסייה  - מערכת דתית כארגון מדיני.

 

4.      השתלבות ודחיית היהודים בחברה ובמדינה.

 

5.      היהודים בספרד

 

6.      האימפריה העות'מאנית

 

ג.      ראשית העת החדשה

 

1.      מהפכות בחיי הרוח (הדפוס, הרנסנס והרפורמציה)

 

2.      מסעות ותגליות (גילויים בעולם, המהפכה המדעית).

 

ד.     עידן האורות

 

1.      תנועת ההשכלה

 

2.      יהודים וההשכלה.