logo   logo
כניסה למערכת
פרס המורה המצטיינת לחינוך גופני במחוז הצפון הוענק לרני בן נחום.
 
בטקס חגיגי   שנערך     ב 10.10.12   באולם המופעים במזרע, העניקו לרני את הפרס:        עפר שמעוני - מנהל המחלקה לפיקוח על החינוך הגופני, איל בצר - ראש המועצה, אירית ברקוביץ - המפקחת על החינוך הגופני במחוז הצפון ודודו גורן - מנהל ביה"ס.