logo   logo
כניסה למערכת

 

מגמת כימיה  במשטרת ישראל

 סיור המגמה 12.2.17

 

 

תלמידי מגמת כימיה  יצאו לסיור לימודי.

השנה זכינו לביקור יוצא דופן במחלקה לזיהוי פלילי במשטרת ישראל.

בתחילת היום שמענו הרצאה מעניינת בנושא מז"פ מראש צוות הזיהוי בעמק ולאחר יצאנו לביקור במעבדה האנליטית במשטרת נצרת. שמענו מראש המעבדה הסבר על עבודת הזיהוי ונחשפנו לבדיקות הנעשות בה. המשכנו למעבדה בתחנת משטרת עפולה שם נחשפנו לשיטות ולאמצעים הכימיים בהם משתמשת המשטרה לזיהוי פלילי. 

דיווח ותמונות: חלי כהן