logo   logo
כניסה למערכת

מגמת מדעי החברה בסיור מגמה לחולון:
הכרות עם השומרונים וביקור בתערוכת "זיקנה במבט אופטימי" 
27.2.13

תמונה קבוצתית ליד מוזיאון הילדים בחולון

 

 

מגמת מדעי החברה של שכבת י"א, בראשותה של רכזת המגמה, מעיין ביל"ו, יצאה לסיור בעיר חולון.

בתחילת היום ביקרו התלמידים בשכונת השומרונים בעיר, אשר מהווה מרכז לעדה. מסתבר שבאמצע המאה ה - 20 היו בעולם כ -140 שומרונים, ואילו היום מונה העדה כ - 700  נפשות. התלמידים שמעו הרצאה מרתקת על מנהגי השומרונים ואורחות חייהם המיוחדות, המשיקות לחיים היהודיים, תוך הקפדה על גבולות שמטרתם - שימור העדה.

בהמשך היום ביקרה הקבוצה במוזיאון הילדים, בתערוכה "זיקנה במבט אופטימי". המדריכים בתערוכה היו קשישים, אשר סיפרו על עצמם ועל חוויית הזיקנה, חשפו את התלמידים לכמה מהדעות הקדומות כנגד זקנים, ועוררו מחשבות ושאלות בנושא.

תודה למעיין על היום המרתק!

 

                                                              דיווחה וצלמה: אורית סוקר

 

 

 

ליד מבנים ובהם כתובות שומרוניות עתיקות