logo   logo
כניסה למערכת

 
מהקילימנג'רו לדף הנוסחאות: ח' מצוינות נפגשים עם נורית בורגר-ינאי

יוני 2016

 

 

ב - 2.6.16 הגיעה להיפגש עם קבוצת ח' מצויינות מתמטיקה נורית בורגר-ינאי, שטיפסה על הקילמינג'רו באפריקה לפני כשנתיים. נורית סיפרה לתלמידים על המסע שלה לפסגה ותוך כדי שילבה בדבריה מספר התייחסויות חשובות שרלוונטיות גם לתלמידים:

כיצד קיבלה את ההחלטה ומה הניע אותה לכך, התמיכה (וחוסר התמיכה) שקיבלה בתחילת הדרך וההתמודדות שלה עם כך, טיפים להתמודדות עם רגעי משבר במהלך הדרך ומציאת מקורות מוטיבציה פנימיים על מנת להמשיך, עמידה בציפיות של עצמי ושל הסביבה ועוד ועוד...

המפגש היה מוצלח, התלמידים הגיעו לאחר שעשינו הכנה ודיברנו על הנושאים. נשאלו שאלות רבות גם לגבי המסע עצמו וגם לגבי התהליך הכללי יותר. התלמידים הקשיבו והשתתפו, ובסיום העניקו לנורית מכתב תודה על הגעתה. 

 

 דיווח ותמונות: חגי שחם