logo   logo
כניסה למערכת

 

מירטה לוין נציגתנו בברצלונה בכנס inGenious 

 

 

בחופשת הקיץ יצאה מירטה לוין מצוות המתמטיקה שלנו לכנס השלישי של פרויקט inGenious. מירטה הוזמנה ע"י משרד החינוך להצטרף למשלחת הישראלית. זו השנה השלישית שקבוצה של שבעה מורים למדעים ומתמטיקה מישראל משתתפים בכנסים במקומות שונים באירופה. כל כנס כזה אורך יומיים ומשתתפים בו נציגים מכל מדינות האיחוד, ישראל ותורכיה הן מדינות אורחות. 

 

"זה הכנס השלישי שאני משתתפת בו" מספרת מירטה. "הראשון היה באוסטריה, השני במדריד, לפני כמה חודשים וזה האחרון בברצלונה. לכנס שנערך באיסטנבול לפני שנה לא קיבלנו, המשלחת הישראלית, אישור להשתתף מסיבות ביטחוניות".

 

מבחינה אישית, מעידה מירטה שהחוויה העיקרית של הכנסים היא באינטראקציה עם מורים למדעים ולמתמטיקה ממדינות אירופה וכן למידת טכנולוגיות חדשות, בעיקר בכל מה שקשור בהטמעת תקשוב בהוראת המתמטיקה, התחום בו היא עוסקת. 

 

 

 

למידע נוסף:   http://ingenious-science.eu

מהו פרוייקט   inGenious?

זהו מיזם מטעם האיחוד האירופי המיועד להגביר את עניין הנוער בחינוך מדעי ובתעסוקה במקצועות מדעיים מתוך מגמה להתמודד עם המחסור הצפוי באנשים מיומנים בתחומי המדעים.  המיזם מספק גישה לעדכונים בחינוך במקצועות הריאליים  STEM :  (Science, Technology, Engineering and Mathematics)  ומאפשר נגישות למשאבים לשימוש בכיתה.

המיזם פועל באמצעות קהילות של מורים(Communities of Practice)  המאפשרות למידת עמיתים, תמיכה בהפעלת הכלים החדישים המוצעים על ידי המיזם וכן התנסויות למידה. קבוצה נבחרת של מורים למדעים מאירופה מהווה את קבוצת החלוץ המובילה את הפעילות ומערבת מורים נוספים במדינותיהם.  כל אחד מהמורים המשתתפים מיישם בבית ספרו את הפעילויות של המיזם.

בעמקים תבור השתתפו תלמידי כיתות חט"ב בשנתיים האחרונות בהפעלות שונות הקשורות לפרוייקט במספר שיעורי מתמטיקה.