logo   logo
כניסה למערכת

תכנית הלימודים במתמטיקה לחטיבת הביניים

 

כיתות ז' (לפי תוכנית הלימודים החדשה)

?            התחום האלגברי

חוקיות, משתנים, ביטויים אלגבריים, פתרון משוואות פשוטות, שאלות מילוליות פשוטות., מושג הפונקציה, קצב השתנות, ייצוגים: מספרי, גרפי, סימבולי, קצב השתנות קבוע, פונקציה קווית. פתרון משוואות, שאלות מילוליות פשוטות- המשך, אי שוויונות

 

?            התחום המספרי

חוקים של פעולות החשבון, סדר פעולות החשבון, חזקות, מספרים מכוונים, הסתברות

 

?            התחום הגיאומטרי

מלבן, שטח מלבן, תיבה, נפח תיבה. משולש ישר זווית, שטח משולש,

זווית, מדידת זווית, משפטי החפיפה של משולשים

 

?            תכנית "מיצוי ומצוינות במתמטיקה"

בשנת הלימודים תש"ע כל כיתות ז' במדינה מצטרפות, בהוראת משרד החינוך, לפרויקט "מיצוי ומצוינות במתמטיקה". הפרויקט שם דגש על קידום שתי אוכלוסיות עיקריות בקרב תלמידי חטיבת הביניים: תלמידים הזקוקים לקידום וחיזוק במקצוע ותלמידים מוכשרים מגלי עניין במתמטיקה, בעלי יכולת ומוטיבציה להשקיע בלימודי העשרה והעמקה בתכנית הלימודים.

 

התלמידים הזקוקים לקידום לומדים בכיתת "מיצוי", כיתה של עד 22 תלמידים. הלימודים מתקיימים בעזרת חומרים שפותחו ע"י צוות מורים מהאוניברסיטה העברית.

 

התלמידים המצטרפים לקבוצת ה"מצוינות" ממשיכים ללמוד בכיתה רגילה ומקבלים, פעם בשבוע, שיעורי העשרה לפי תוכנית שנבנתה ע"י צוות מורים מהטכניון.

 

 


כיתות ח'

הסתברות, פתרון משוואות ואי שוויונים, משפט פיתגורס ומספרים ממשיים, חיתוך ואיחוד של קבוצות, מערכת תבניות במשתנה אחד : מערכת "או" ו - "וגם", מערכת משוואות בשני משתנים מעלה ראשונה, שאלות מילוליות כולל שאלות מילוליות ללא אלגברה, חוקי חזקות , טכניקה אלגברית, פירוק לגורמים, נוסחאות כפל מקוצר, צמצום שברים אלגבריים, פעולות בשברים אלגבריים.

 

?            הנדסה:

מושגי יסוד, ישרים מקבילים, משולש, חוצה זוית, גובה, תיכון, אנך אמצעי, זווית חיצונית במשולש, 4 משפטי חפיפה, משוש שווה שוקיים ומשולש ישר זווית, קשרים בין צלעות וזוויות במשולש.

 

?            תכנית "מיצוי ומצוינות במתמטיקה"

בשנת הלימודים תש"ע אנו ממשיכים בפרויקט שהתחלנו בו בכיתה ז'.

השנה כיתת  המצוינות  לומדת  שבע  שעות  שבועיות  לפי  תכנית  מיוחדת  של  משרד  החינוך אשר משלבת בין  תוכנית  הלימודים  הרגילה  לבין  תכנים  מיוחדים  הכוללים  מרכיבי  העשרה  והעמקה  בנושאים  מתמטיים.

 

בקבוצות  המצוינות  אנו  מבקשים  לקדם  ולטפח  חשיבה  מתמטית  מתוך  מגמה  לאתגר, לעורר  רצון ומוכנות  לעסוק  במתמטיקה  על  היבטיו  השונים  של  תחום  הדעת.

חומרי הלימוד של התוכנית הם:

אלגברה ב', בני גורן

אלגברה ג', בני גורן

גיאומטריה, בני גורן

חוברות שונות

 

 קבוצת מיצוי ממשיכה לעבוד לפי תוכנית לימודים שפותח ע"י צוות מורים מהאוניברסיטה העברית.

 

 

כיתות ט

פעולות בשברים אלגבריים, משוואה ריבועית , משוואות פרמטריות, שינוי נושא נוסחה, פתרון אי שוויון ריבועי, מערכת משוואות בשני משתנים ממעלה שנייה, שאלות מילוליות הנפתרות בעזרת משוואות ריבועיות, מבוא לפונקציות, פונקציה קווית כולל בעיות מחיי יום יום, פונקציה ריבועית.

 

?            הנדסה:

מרובעים, קטע אמצעים במשולש ובטרפז, נקודות מיוחדות במשולש, מעגל.

 

 

חזור לדף המתמטיקה