logo   logo
כניסה למערכת

 

 רכזת המקצוע בחטיבה העליונה: עדי אדלשטיין
רכז המקצוע בחטיבת הביניים: ניר מילר

                  מורים:  רון אופיר, טניה טרופימוב,  חגי שחם,  ניר מילר, אורית ידין,  יאנה אתרוגי, גיתית אזולאי, ארז זהר, אושרי אלמליח, גיתית אזולאי, איתי סורין, עינת ברודסקי, עמית רוימי, הודיה כהן.  עבודות קיץ למסיימי כתה ז'
 עבודות קיץ למסיימי כתה ח'
 עבודות קיץ למסיימי כתה ט'
 עבודות קיץ למסיימי כתה י'
 תכנית הלימודים במתמטיקה
 משימות מתוקשבות לתלמידי סלינה קרפטי
 עוד במתמטיקה