logo   logo
כניסה למערכת

 

 רכזת המקצוע בחטיבה העליונה: עדי אדלשטיין
רכז המקצוע בחטיבת הביניים: חגי שחם

                  מורים:  רון אופיר, טניה טרופימוב, פולינה קוסיאקובסקי,  מורן ביטון,  חגי שחם,  ניר מילר, אורית ידין, סלינה קרפטי, יאנה אתרוגי, גיתית אזולאי, ארז זהר, אושרי אלמליח, גיתית אזולאי, איתי סורין.  עבודות קיץ למסיימי כתה ז'
 עבודות קיץ למסיימי כתה ח'
 עבודות קיץ למסיימי כתה ט'
 עבודות קיץ למסיימי כתה י'
 תכנית הלימודים במתמטיקה
 משימות מתוקשבות לתלמידי סלינה קרפטי
 עוד במתמטיקה