logo   logo
כניסה למערכת

 

 רכזת המקצוע בחטיבה העליונה: עדי אדלשטיין
רכז המקצוע בחטיבת הביניים: רון אופיר

                  מורים: טניה טרופימוב, ורה וינדמן, פולינה קוסיאקובסקי, עדי אדלשטיין, מורן ביטון,  חגי שחם, יגאל ויינר, רון אופיר, ניר מילר, אורית ידין, סלינה קרפטי, יאנה אתרוגי, מתן רן, ורה סופרפיין, יורי פרשצ'יצ'קי תכנית הלימודים במתמטיקה
 משימות מתוקשבות לתלמידי סלינה קרפטי
 עוד במתמטיקה