logo   logo
כניסה למערכת

 

 רכזת המקצוע בחטיבה העליונה: עדי אדלשטיין
רכז המקצוע בחטיבת הביניים: רון אופיר

                  מורים: עדי אדלשטיין, רון אופיר, טניה טרופימוב, פולינה קוסיאקובסקי,  מורן ביטון,  חגי שחם,  ניר מילר, אורית ידין, סלינה קרפטי, יאנה אתרוגי, מתן רן, רעות מורקרנפל, רן בן-דוד, גיתית אזולאי, דודי מושנברג.  תכנית הלימודים במתמטיקה
 משימות מתוקשבות לתלמידי סלינה קרפטי
 עוד במתמטיקה