logo   logo
כניסה למערכת

 

 רכז המקצוע בחטיבה העליונה: חגי שחם
רכז המקצוע בחטיבת הביניים: רון אופיר

                  מורים:  רון אופיר, טניה טרופימוב, פולינה קוסיאקובסקי,  מורן ביטון,  חגי שחם,  ניר מילר, אורית ידין, סלינה קרפטי, יאנה אתרוגי, מתן רן, רעות מורקרנפל, רן בן-דוד, גיתית אזולאי, דודי מושנברג.  עבודות קיץ למסיימי כתה ז'
 עבודות קיץ למסיימי כתה ח'
 עבודות קיץ למסיימי כתה ט'
 עבודות קיץ למסיימי כתה י'
 תכנית הלימודים במתמטיקה
 משימות מתוקשבות לתלמידי סלינה קרפטי
 עוד במתמטיקה