logo   logo
כניסה למערכת

 

תכנית הלימודים של כיתות ט' לשנת תשע"ב

 

מקצוע הספרות נלמד בהיקף של שתי שעות שבועיות.

E       הסיפור הקצר       

 

סיפור פואנטה מתורגם "המחרוזת" (הענק) מאת הסופר הצרפתי גי דה מופסן, וכן ביצירה הישראלית "תפוחים מן המדבר" מאת סביון ליברכט.

 

E       שירה

 השנה נתוודע למשוררי השירה המודרנית, לז'אנר שירה זו על נושאיה השונים. נתייחס  לשירי המשוררת רחל: "אקליפטוס", "ואולי לא היו הדברים", "לא שרתי לך ארצי" ולהקשר האקטואלי של השיר "זמר נוגה"  שנגע בטרגדיות אישיות כמו הטרגדיה של רונה רמון אשת האסטרונאוט אילן רמון.

E       מיתולוגיה

נתייחס לסיפורי המיתולוגיה השונים וכן למיתוס של אדיפוס המהווה מעבר לטרגדיה "אדיפוס המלך", של המחזאי היווני סופוקלס.

 

E       דרמה

נתוודע לקומדיה  הקלאסית "הקמצן"  מאת  מולייר,  על פי תרגומו של אהוד מנור (כפי שהועלה ע"י תיאטרון החאן הירושלמי) ונסיים במחזה ישראלי מודרני, "משחקים בחצר האחורית" מאת  עדנה מזי"א.

E        ספרי קריאה

במהלך השנה יקרא כל תלמיד לפחות שני ספרים וידווח עליהם בכתב או בע"פ, בדרכים מגוונות. חלק מהכיתות ילמדו ספר קריאה משותף – "חוות החיות" מאת אורוול או "בוקר חום" מאת פרנק פבלוף. כן יתקיימו פעילות שונות לעידוד הקריאה, בשיתוף הספריה.