logo   logo
כניסה למערכת

 

 

בתמונות: למעלה - קוראים, כותבים, מעצבים ומכינים...

למטה - מצטלמים עם התוצרים

 

 

 

תלמידי כיתות י' קראו את הרומן "בעל זבוב" מאת ויליאם גולדינג ואת המחזה "ביקור הגברת הזקנה" מאת דירנמאט, שתי יצירות מופת המעלות שאלות ערכיות לגבי מצב העולם המודרני,  לאחר מלחמת העולם השנייה.

 

הם סיכמו את לימוד היצירות בפרויקט של הערכה חלופית, שציונו יהווה חלק מציון הבגרות בספרות (30%).

 

התלמידים הפיקו עיתוני קיר המשקפים היבטים שונים של היצירות ברוח היתולית.

 

את הפרויקט הובילה רכזת הספרות, אדוה שייק, ביחד עם צוות הספרות המסור: גל קוחטה, גלית דץ ואביטל שטראוס. העבודות הוצגו על הלוחות בכיתות.   

 

 

 

רשמה וצלמה: אורית סוקר