logo   logo
כניסה למערכת

מגמת הספרות של שכבת י' בסדנת כתיבה בטבע
"שביל השירה", אורנים, 3.5.2012

תלמידי מגמת הספרות של שכבת י' יצאו ליום של סדנת כתיבה ב"שביל השירה" שבגן הבוטני של אורנים. במהלך היום סיירו בגן, חיפשו את השירים החבויים בו וכתבו יצירות משל עצמם בהשראת השירים. הנחתה את הסדנה רכזת המגמה, אורית סוקר.

תודה לד"ר מוקי גרוס אשר מארחת אותנו בגן ומאפשרת את הפעילות זאת השנה השלישית!