logo   logo
כניסה למערכת

 

 

תלמידי י' פיזיקה במשימת היכרות יצירתית

אוקטובר 2015

 

  

בספטמבר תשע"ו התחילו תלמידי כתה י' במגמת פיזיקה את לימודיהם, במשימת היכרות מיוחדת.

בידיעה שלתלמידי המגמה יש כשרונות רבים בתחומים שונים הם קיבלו הזמנה לחקר: היה עליהם לחפש שאלות ויישומים פיזיקליים המצויים בתחביבים שלהם (ספורט, מוזיקה וכד') ולנסח אותן. חלק מהשאלות יהוו בעתיד אתגר לענות עליו ולהתעמק בו, ובהמשך לימודי המגמה אולי אף יהוו את הבסיס לעבודת החקר.

תוצאות המשימה מוצגות כאן בסרטון/מצגת שלפניכם. תודה מיוחדת לתלמיד איתן חמלבסקי על העריכה.  

 

 דיווח: ורה סופרפיין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בסרטון: הנושאים והתחומים אותם בחרו התלמידים לחקור