logo   logo
כניסה למערכת

קרינה וחומר: מגמת פיזיקה בטכנודע
יום מגמה תשע"א, 19.12.2010

 

 

ב-19.12.2010 יצאו תלמידי מגמת הפיזיקה, כיתות י', י"א ו-י"ב, עם רכזת המגמה ורה סופרפיין, ליום של למידה בטכנודע שבחיפה. נושא היום היה קרינה וחומר,  תוך התמקדות באופטיקה גיאומטרית ובאופטיקה פיזיקאלית.

 

היום נפתח בהרצאה בנושא קרינה וחומר ובעקבותיה - מעבדה בנושא זה. בהמשך ביקרו התלמידים בתערוכות הקשורות לנושא: חדר חושך, חדר מראות וחדר גלים, וכן צפו בסרט "מסע בחלל". לקינוח ביקרו גם בתערוכת ליאונרדו דה-וינצ'י, בה למדו על פועלו המדעי של איש האשכולות בן תקופת הרנסאנס.