logo   logo
כניסה למערכת

תכנית הלימודים בשל"ח לכיתה ט'

 

Q                     נושאי הלימוד

1.     "מכלול הנוף "– הכרת מבנה הנוף ויחסי הגומלין בין חלקיו השונים

2.     "הבקע בעידן של שלום" – לימוד על רצועת הבקע של ארץ ישראל

3.     "ההר כערש האומה" – לימוד על רצועת ההר של ארץ ישראל

4.     "המהפך הציוני במישור החוף" – לימוד על רצועת החוף של ארץ ישראל

5.     לימוד מכין של אזורי הטיולים השונים בהם נהיה בימי השדה

6.     לימוד טופוגרפיה

Q                     ימי שדה וטיולים מתוכננים

1.     גיחה לפארק גורן של יומיים עם לינת שטח ובישול עצמי. (ספטמבר - אוקטובר)

2.     הר תבור/ הר קפיצה . (נובמבר)

3.     נין – גבעת המורה – מרחביה או ניווט חוליות  (דצמבר)

4.     נחל עמוד תחתון  + טיול בית ספרי לאזור הגלבוע (ינואר)

5.     תל יודפת- הר עצמון (פברואר)

6.     טיול שנתי למדבר יהודה . (מרץ)

7.     מוחרקה – נחל רקפת בכרמל . (אפריל/ מאי)

8.     יום ירושלים. (מאי)

9.     נחל יצפור – עין שוקק (יוני)

 

Q        דרישות המקצוע

בשיעורים
התנהגות הולמת: הקשבה לזולת, דיבור לאחר קבלת רשות, כניסה לשיעור בזמן, יחס מכבד ועמידה בחוקי בית-הספר.
נוכחות פעילה: נקיטת עמדה, הכנת עבודות והגשתן, ניהול קלסר. 
שיתוף פעולה: השתתפות בצוותים, מילוי הוראות.

בימי השדה
>  נוכחות, מילוי הוראות.
>  נקיטת יוזמה, לקיחת אחריות ומנהיגות, עזרה הדדית.

 

Q                     מבנה ההערכה (ציון) בשל"ח

ימי שדה (טיולים ) 60% - נוכחות, מילוי הוראות, לקיחת אחריות, עזרה הדדית, יוזמה.

שיעורים 40% – התנהגות, השתתפות פעילה בשיעורים, יוזמה, הגשת עבודות.

 

חזור לדף של"ח