logo   logo
כניסה למערכת

 

רכז המקצוע: צפריר מינצר

מורים: צפריר מינצר, סמי אלפסי

 

 

 

של"ח: שדה, לאום, חברה

 
תחום לימודי השואף לחזק את זיקת התלמיד לארץ ישראל תוך הבנת הקשר שבין השדה, החברה והלאום של מדינת ישראל.

 

 

 

היציאה לטיול (יום השדה) היא מרכז ההוויה של חווית הקניית הידע בנושאי ידיעת הארץ השונים. אי לכך, שואפת גם תוכנית לימודי השל"ח להכשיר את התלמיד להיות מטייל עצמאי.

 

 

 

מקצוע השל"ח משלב בין ימי השדה (טיולים),  המתקיימים אחת לחודש,  לבין שעור אחד שבועי בכיתה. לימודי הכיתה מחולקים לסדנאות (נושאים) שונות של 4-7 שיעורים כל אחת.

 

 

 

 תכנית הלימודים בשל"ח
 עושים הרבה בשל"ח: