logo   logo
כניסה למערכת

 רכזת המגמה: לימור פרוסט

מורי המגמה:  מעשי: יפתח שבח, חן שלח,
עיוני: לימור פרוסט

 

 

 

מטרות הלימודים העיוניים במגמת התקשורת

 

הכרות עם עולם התקשורת: מטרות, מבנה, השפעה על נמעניו. לימוד ההיסטוריה של אמצעי תקשורת ההמונים, מודלים ומחקרים הבוחנים את השפעות התקשורת, ז'אנרים שונים המאפיינים את אמצעי התקשורת השונים. ובעיקר, לימוד חוויתי של צרכיה נבונה יותר של תקשורת לה כולנו חשופים היום שעות רבות.

 

 

 

מטרות הלימודים המעשיים במגמת התקשורת

 

להכשיר את התלמידים להפקת סרט תיעודי בן כעשר דקות הנשען על עקרונות של תוכן ועלילה. במהלך הלימודים מתמקצעים התלמידים בלימודי בימוי, צילום, עריכה והפקה, וכן בעבודת צוות ושיתוף פעולה. כחלק מתהליך הלימוד מוטמעים בתלמידים ערכי מעורבות חברתית, העמקה בסביבתם הקרובה ובחינה מקרוב של ההיסטוריה הפרטית והאזורית, תהליכים פוליטיים וחברתיים.

 

 

 תכנית הלימודים במגמת תקשורת-טלויזיה

מגמת תקשורת מצטיינת בתשס"ט