logo   logo
כניסה למערכת

אסיפת הורים תחילת שנה: כיצד נתכון? מה נאמר? אלו טפסים נחלק?

ועוד.....

 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
פעילות לקראת אסיפת הוריםgalit de-paz 15/08/200946.00 KBהורדה
פעילות להורים בלבדgalit de-paz 15/08/200952.00 KBהורדה
פרדי הפינגויןgalit de-paz 15/08/200927.50 KBהורדה
קטע קריאה להוריםgalit de-paz 15/08/2009117.50 KBהורדה
פרטי תלמיד2galit de-paz 15/08/200953.50 KBהורדה
כיצד יכולים הורים לעזור לילדיהם בבחינותgalit de-paz 15/08/200950.00 KBהורדה
טופס פרטי תלמידgalit de-paz 15/08/200986.00 KBהורדה
מצגת לפתיחה באסיפת הוריםgalit de-paz 15/08/2009294.00 KBהורדה
פעילות לאסיפת הוריםgalit de-paz 15/08/200975.50 KBהורדה
מתחילים ברגל ימין - לאסיפת הורים ראשונהgalit de-paz 15/08/200954.50 KBהורדה
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
להיות הוריםgalit de-paz 15/08/2009100.50 KBהורדה
להדפיס ולשים בתוך כוס פופקורן לכל הורהgalit de-paz 15/08/200931.00 KBהורדה
הכנת שיעוריםgalit de-paz 15/08/200943.50 KBהורדה
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
ראיון היכרות Yuval Gazit 17/08/200936.50 KBהורדה