logo   logo
כניסה למערכת

 

 

08:25 – 09:05

שעור ראשון

09:05 – 09:10

5 דק' מעבר בין שעורים

09:10 – 09:50

שעור שני

09:50 – 09:55

5 דק' מעבר בין שעורים

09:55 – 10:05

בוקר טוב מחנך

10:05 – 10:20

הפסקה 15 דק' 

10:20 – 11:05

שעור שלישי

11:05 – 11:10

5 דק' מעבר בין שעורים

11:10 – 11:55

שעור רביעי

11:55 – 12:05

הפסקה 10 דק' 

12:05 – 12:50

שעור חמישי

12:50 – 13:10

הפסקה - 20 דק' 

13:10 – 13:50

שעור שישי

13:50 - 13:55

5 ד' מעבר בין שעורים

13.45 הסעות חנ"מ

13:55 - 14:35

שעור שביעי

14:35 - 14:40

5 דק' מעבר בין שעורים

14:45

הסעות פיזור ראשון

14:40 – 15:20

שעור שמיני

15:20 – 16:00

שעור תשיעי

16:10

הסעות פיזור שני

 

 

  

 

 

 

 

מועדי הסעות בוקר תשע"ח

 

יישוב

שעת איסוף

גזית

 7.10

עין דור

 7.15

דברת

 7.35

אחוזת ברק

 7.35

מרחביה מושב

 7.35

מרחביה קבוץ

 7.35

בלפוריה

 7.45

כפר גדעון

 7.45

תל עדשים

 7.50

שריד  7.45

 

 

   

רמת ישי / קדמה

7.30

רמת ישי / שקמה

7.30

רמת ישי / אלון

7.30