logo   logo
כניסה למערכת

עוברים דירה!

נפרדים מהצד הדרומי של בית הספר לטובת הבנין החדש

יוני - יולי 2016

 

עם בוא הקיץ, ותום שנת הלימודים - הגיע זמן פרידה.

זהו רגע מכונן בתולדות בית-הספר ושינוי משמעותי במיוחד לעובדיו הותיקים והותיקים פחות...

כל האזור שמדרום לכביש החוצה את בית הספר נמסר לקבוץ מזרע ופונה מיושביו הותיקים.

"בית התה" המיתולוגי נפרד מהמורים ואנשי המנהלה, הציוד כולו נארז בארגזים והועבר לבנין החדש.

סדנאות האמנות רוקנו מתכולתן, וכך גם מחסן הנגרות של אלכס וחדרים נוספים.

בלב מלא נוסטלגיה וזכרונות אנו מסתכלים קדימה ומאחלים: שיהיה הבית החדש בית של אמת לכל השוהים בו: תלמידים, מורים, אנשי צוות ומנהלה והורים. שתהא רוח טובה שורה בו, של חינוך במיטבו, כמיטב המסורת של "עמקים-תבור" עד כה. 

 תמונות: רזיה מרחב, נגה בן יעקב

 

 תם עידן... סדנאות האמנות שלב אחד לפני הריסה. יולי 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ארגזים ב"בית התה" לקראת פינוי. יוני 2016

...חדרים ריקים ב"בת התה" והמובילים כבר כאן מוציאים רהיטים אחרונים.