logo   logo
כניסה למערכת

 


              

אולם נלסון מנדלה בבונדסטאג הגרמני בבון, בו התקיים הטקס. זהו אולם היסטורי, עוד מהתקופה שבון שימשה כעיר הבירה של גרמניה לפני שהבכורה עברה לברלין. ניתן להתרשם מהקהל הרב והמגוון שהגיע לטקס.

הקהל המגוון בטקס.

סוהא, המורה נציגת איכסאל, נואמת.

סוהא, ולצידה המתורגמן.

אני נואם את נאום התודה בשם "עמקים-תבור"

שוב אני, ולצידי המתורגמן.

מגדלנה קרומפהולץ, שעמדה בראש ארגון DIG עד לאחרונה, ועדיין מאד פעילה בו. מגדלנה הייתה הרוח החיה ביוזמת הטקס ובאירוח הנהדר שהוכן לכבודנו. לצדה ברנד, שהחליף אותה בתפקיד, וממשיך את הפרויקט עם המון רצון טוב והשקעה. ברנד אף הוא הקדיש הרבה מזמנו ומרצונו הטוב עבורנו.

הלמוט קרומפהולץ, בעלה של מגדלנה, שעמדה בראש הארגון במהלך רוב התקופה שאנו עומדים איתם בקשר. לצדו מימין - פעילה מרכזית ומורה לאוכלוסיות בעייתיות עם בתה שהגיעו לכבד אותנו בטקס.

המורה יהויכין, שביקר ב"עמקים-תבור" במסגרת חילופי המורים לפני שנה ושנתיים וליווה תלמידים לישראל, כאן בחברת חברתו לחיים.

גבי קנול הישראלית, פעילה בארגון ומלווה קבוצות תלמידים שלנו לגרמניה, בחברת שני פעילים של פרויקטים אחרים לשיתוף פעולה של תלמידים בין נוער יהודי לבין נוער ערבי ונוער גרמני.

שלוש נגניות צעירות שביחד עם נגן צעיר נוסף ניגנו להפליא קטעים קלסיים בפתיחת הטקס ובסיומו המרשים, וזכו לתשואות נלהבות מהקהל.

העומדת בראש הועדה לחילופי תרבות בין ישראל לגרמניה מצדם של הגרמנים. היא ממונה על הפרויקט שלנו ועל עוד רבים נוספים.

קוראים את הברכה מטעם שגריר ישראל בגרמניה, שנאלץ להיעדר מהטקס עקב ארועי המשט לעזה שהתרחשו בבוקר של הטקס.

השר לתכנון כלכלי ושיתוף פעולה אסטרטגי בממשלה הפדראלית של גרמניה - מר דירק ניאבל - שהיה הנואם המרכזי בטקס.

הגב' מגדלנה קרומפהולץ, הרוח החיה בפרויקטים, והד"ר יוהנס גרסטר שהוא שהוא הנשיא הנוכחי של ארגון DIG ובעל קשרים עם הצמרת הגרמנית, מציגים וקוראים את נוסח מגילת הקלף שהוענקה לסוהא ולי בגרמנית, בעברית ובערבית.

סוהא ואנכי מקבלים ממגדלנה ומד"ר גרסטר את הפרס הכספי, המגילה והפרחים, לקול תשואות הקהל.