logo   logo
כניסה למערכת

פאנל בוגרים, תשע"ג
6.1.2013

 

 פאנל הבוגרים שהתקיים ביום א' התקיים במסגרת מסורת הנמשכת מזה 10 השנים האחרונות בבית הספר. זוהי התחנה האחרונה של תלמידי י"ב במסגרת ההכנה לשרות משמעותי בצה"ל שמתחילה בסוף כתה י'.

מפגש זה שנקרא גם "מדברים מהשטח" מפגיש את תלמידי שכבת י"ב עם בוגרי בית הספר המשרתים ביחידות השונות של צה"ל ושרות לאומי. 

המטרה היא: באמצעות הסיפורים האישיים של הבוגרים  -  קשיים, כשלונות, הצלחות, אתגרים, חוויות מיוחדות - להגביר את התודעה בקרב תלמידי י"ב לשירות משמעותי בצה"ל. 

 

תודה לפלג איטח, שגוייסה גם השנה בצו 8 והתייצבה לצלם את האירוע.