logo   logo
כניסה למערכת

פאנל בוגרים, תשע"ד
29.12.13 

 
 

  

כמדי שנה במסגרת הכנה לצה"ל לכיתות י"ב, אנו מקיימים מפגש "מדברים מהשטח" עם בוגרי בית הספר המשרתים בחיילות השונים.

 

מטרת המפגש היא לשמוע את בוגרי בית ספרנו, מספרים על דרכם בדרך לשרות משמעותי מנקודת מבטם האישית: הצלחות, כישלונות, חוויות ייחודיות שעברו וכמובן גם על היחידה שבהם הם משרתים.

 

המפגש התקיים ביום א' ה - 29.12.13 בשעה 08:00  בבוקר בספריה בבית הספר. 

הייתה זו התרגשות גדולה לתלמידי שכבת יב' ולצוות המלווה, לפגוש את החיילים שרק אתמול פקדו את ספסלי הלימודים בבית ספרנו. 

במפגש הובאו סיפורים מקצוותיו השונים של תחומי השרות הצבאי וההתנדבות. החוויות, והמידע הרב תרמו למפגש מעמיק ובעל תוכן משמעותי ביותר עבור התלמידים!

 

דיווח ותמונות: עמית לביא