logo   logo
כניסה למערכת

תמונות: עמרי אילת 

בתאריך 14.6.18 התקיים בבית הספר סיום שנה מרגש ומופלא של מחזור ערכי, ויפה. המופע סיכם בכתיבה, שירה, המחזה וריקוד את שש השנים בחטיבת הביניים ובתיכון - במבט קדימה אל העתיד. 

להצלחת המופע תרמו רבים וטובים. מחשש לשכוח מי מהם נציין כאן בשמם שניים, (ונפרגן באופן כללי ומלא הערכה גם לכל האחרים): במאית המופע - שחף סגל והמפיק הראשי המנצח על כל ההפקה: עמית (בולק) לביא. תודה רבה גם למחנכי השכבה המסורים, ולכל מי שהושיט יד להצלחת המופע.

איחולי הצלחה גדולה לכל בוגרינו בהמשך דרכם בעתיד. 

 

 

ברכות ונאומים

בתחילת האירוע ברכו את הבוגרים רחל שחורי, סגנית ראש המועצה ומנהלת אגף החינוך , דודו גורן מנהל בית הספר וטלי ספיר בשם ההורים. 

 

צוות המחנכים