logo   logo
כניסה למערכת


תודה לצלם ישראל פרץ על התמונות

 

מופע הסיום העלה את סיפורה של השכבה והזעזוע שחוותה כאשר הצטרפו אליה, בכיתה י', "תלמידים מסוג חדש": לא קיבוצניקים או מושבניקים אלא – שומו שמיים – עירונים!

 

במרכז המופע עמד סיפורם של  "קיבוצניק" ו"עירונית", רומאו ויוליה מודרניים, אם תרצו, אשר מתאהבים זה בזה וחפצים לממש את אהבתם. בסופו של דבר הוא הופך קצת ל"עירוני", היא מאמצת קצת תכונות "קיבוצניקיות", והסיפור נגמר בסוף טוב, כפי שצפוי וגם רצוי.

 

את ההצגה ליווה "פרלמנט" אשר העלה חוויות מ"הימים ההם", ונזכר בסיטואציות שונות הקשורות לאבני הדרך המרכזיות של ההוויה הישראלית: השירות הצבאי, הטיול הגדול להודו, ההתבגרות, ולבסוף - בית אבות.

 

×     הדריך וביים: אפי טרדונסקי

×     הפיקו וירקו דם: מחנכות השכבה והרכז החברתי, עמית לביא.

×     כוריאוגרפיה לריקודים המרהיבים: בנות האולפנא למחול. השתתפו רבים מתלמידי השכבה.

×     עיבודים מוסיקליים והפקה מוסיקלית: רועי שמש