logo   logo
כניסה למערכת

 

כיתה י"ב1, מב"רווז, עם המחנכת סיגל אטיאס

כיתה י"ב2, עם המחנכת שרון ברנט

כיתה י"ב3, עם המחנכת זהר שטרנברג

כיתה י"ב4, עם המחנכת שרון ולרשטיין

מחזור י"ב, פורים 2011

ספר המחזור
הפקה: אלגר שטיימץ ומחנכות י"ב, עיצוב גראפי: אלגר שטיימץ

יב1
9 תמונות

יב2
6 תמונות

יב3
11 תמונות

יב4
11 תמונות