logo   logo
כניסה למערכת

רוני פרדקין ממחזור י"ג, שכבת פורים 2012

היא אלופת רכיבה!

רוני משתתפת בתחרויות סוסים (רכיבה מערבית - קטגוריית ריינינג).

היא סיימה את שנת 2011 עם הישגים מרשימים:

 

מקום ראשון: בוגרים - ריינינג נונ פרו התאחדות

מקום ראשון: ריינינג נונ פרו NRHA (דירוג ארה"ב)

מקום שני: ריינינג עד 18

 

E  מהו מקצוע הריינינג?

ריינינג (תצוגת שליטה) – מקור השם הוא מהמילה Reins מושכות) ופירושו הנחייה של הסוס על ידי הרוכב. בענף זה נדרש הרוכב להפגין שליטה מלאה בסוס והסוס נדרש לבצע מספר אלמנטים, כגון: מעגלים, החלפת רגל מובילה באוויר, עצירות חזקות, פניות חדות, הליכה לאחור, ספינים סיבוב במקום על רגל ציר אחורית) וכו'. ענף הריינינג מאופיין ברמת שליטה גבוהה מאוד בסוס ובדרישות אתלטיות גבוהות.

 

E  דיווח על התחרות, מתוך כתבה באינטרנט:

עשרות רוכבים, נוער ובוגרים, עמדו ספוגי מים וגאים בטקס חלוקת פרסי האליפות בנצר סירני בשבת האחרונה, בסיומה של תחרות ארוכה, מלאת אקשן והתרגשות, שכללה מקצים מיוחדים, כמו מקצה ה-IRBC (גביע מגדלי סוסי ה"ריינינג" הישראלי) היוקרתי בו משתתפים סוסים צעירים שנולדו בארץ לזכרים המשתתפים בתכנית, כשהכספים לפרס הכספי הגדול מוענקים בכל שנה ע"י בעלי הזכרים; וכן מקצה מיוחד לזכרה של חברה בת הענף שנפטרה אחרי מאבק ממחלת הסרטן לפני מס' חודשים, בו השתתפו עשרות מחבריה הקרובים, כשהכסף לפרסים נתרם ע"י המשפחה וחברים מהענף ומסביב.


הרוכבים דורגו לאורך 4 תחרויות קודמות במהלך השנה, 
כשהאליפות נתנה את ההכרעה הסופית לאלופים, שדורגו ב-2 מקצועות רכיבה ("ריינינג" ו"פלז'ר"), במקצים עם דירוגים לאומיים ובינלאומיים.

אליפות זו היא האליפות השנייה בענף הרכיבה המערבית השנה. לפני שבועיים, באותו המקום רק תחת שמש זורחת, התקיימה אליפות ליגת הנוער של הענף. בסופה, לאחר רגעי מתח, שמחה ודמעות, התקיים טקס האליפות הנכסף בו חולקו הפרסים לכל האלופים שצברו את הניקוד לאורך 5 תחרויות קודמות בעונה, כאשר האליפות היוותה המשקולת האחרונה והמכריעה לתואר הנכסף. שתי האליפויות התקיימו תחת ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה והוועדה המקצועית של ענף הרכיבה המערבית.