logo   logo
כניסה למערכת

 

 

יום ה',  י"ב בשבט תש"ע,  27.1.10

 

 חזור לדף הטיול הבית-ספרי, תש"ע

 

 חזור לדף "הצטיינות"

 

 

 

תלמידים, מורים ועובדי בית הספר היקרים,

 

 

 

שוב אנחנו  עומדים כאן בפינת נוף קסומה ומסכמים את מחצית א' של שנת הלימודים. זוהי חוויה חינוכית במיטבה הכוללת מפגש אנושי אחד גדול, חוויה לימודית, הוקרה לכם התלמידים על סיום תקופה אחת בה הקדשתם את עצמכם ללימודים ולחיי התרבות והחברה בבית הספר. הכרת תודה גדולה גם לקהל המורים והעובדים אשר אפשר לכם עשייה לימודית וחינוכית שכזאת.

 

 

 

אזור הטיול היום משמעותי במיוחד בכך שהוא משלב תוכן היסטורי חשוב עם נוף גלילי טיפוסי. זוהי זכות גדולה עבורנו לסיים כך את מחצית א' של שנת הלימודים ועל כך תודתנו לתלמידי י"א שהובילו את המסלולים בהנהגתם של עמית וצפריר.

 

 

 

ברכות מיוחדות לתלמידי בית הספר המצטיינים לימודית, 31 במספר, ולמצטיינים חברתית, 26.  מי ייתן ומספרכם יגדל עוד יותר במחצית הבאה ונגיע לשיאים חדשים בשני התחומים. כל הכבוד!

 

 

 

ועוד התייחסות מיוחדת לשלוש קבוצות של תלמידים:

 

 

 

—       לתלמידי כיתות ז' המקיימים איתנו את המסורת הבית ספרית בפעם הראשונה,

—       לתלמידי י"ב הניצבים השנה בפני אתגרים מיוחדים ונפרדים מאיתנו בסופה

—       ולתלמידים הנבחרים ממועצת התלמידים ולטארק זועבי בראשם, המובילים את תלמידי בית הספר בערכיות ובמסירות.

 

 

 

נתפלל שוב לחזרתו של גלעד שליט ולשלום ושקט באזורנו.

 

 

 

אסיים בשירו של נתן זך המתייחס לאילן, לעץ.

 

 

 

תן לי מה שיש לעץ ומה שהוא לא יאבד
ותן לי את היכלת לאבד מה שיש לעץ.
את השרטוטים הדקים שהרוח משרטטת בחשכת ליל הקיץ, ואת החשיכה שאין בה לא שרטוט ולא דמות.
תן לי את הדמויות שהיו לי ואין לי
עז לחשב על כך שאבדו לי. תן לי
את העין החזקה ממראיתה ואת היד
הנוקשה ממה שהיא מבקשת....
תן לי את היכלת לגשת, בלי חת,
דוקא אל הדברים שאסור לי
לרשת, תן לי לגשת.

 

 

 

נורית