logo   logo
כניסה למערכת

 

תחרות הניווט השנתית ביער ביריה

ע"ש סמל ברוך בן שמעון ז"ל:

 

הישגים מפתיעים לנווטוֹת הצעירות

של "עמקים-תבור"

מאי 2010

 

באירוע הניווט השנתי של של"ח בשיתוף עם חטיבת הצבא (חטיבת "כפיר") לזכרו של ברוך בן שמעון לוחם "שמשון" שנערך היום ביער ביריה  (ליד צפת) השתתפו 18 מתלמידי "עמקים-תבור". התלמידים, מכיתות ז' - ט', השייכים למועדון הניווט הבית ספרי, חולקו לארבעה צוותים:


צוות מס' 1  - בנות ז' - ח': מעין מינצר, עומר יצחק, שירי דגן ועדי שלו.

צוות מס'  2 - בנים ח': שוהם אגוזי, עידן לנס, יהודה מורנו ודגן אטיאס.

צוות מס' 3 - בנים ט':  ניצן שיבולי, רון פקר, מיכאלי רם ויפתח אנגל (ז')

צוות  מס' 4 - בנים ז': לי מול, גפן פניני, רועי שיבולי, רן פלאח, רון דגן ועמית פרדקין.


הפתעה גדולה נפלה כאשר
בנות ז'- ח' הקדימו את כל הצוותים שלנו וזכו במקום השלישי הכללי בזמן של 52:08 דקות.   הקדימו את הבנות שלנו רק שני צוותים מביה"ס בתפן שהורכב מבנים בכיתות ט- י"ב, ובתוכם אחד מנווטי העלית של ישראל, ערן סגל. צוותים אלה סיימו את המרוץ בזמנים של 33 דקות ו 45 דקות.

 

צוות מספר 2 של בני ח'  זכה במקום הרביעי הכללי בזמן של 56:07 דקות. צוות מספר 4 של בני ז'   סיים בזמן של 53:27 דקות אך נפסל מכיוון שלא הגיע לכל נקודות הביקורת.
צוות 3 של
בני ט'  (אשר כמעט ולא רצו) סיים בתוצאה של 64 דקות.


זו הפעם הראשונה בשנים האחרונות שצוות המורכב מבנות בלבד מגיע לאחד משלושת המקומות הראשונים (בתחרות אין הפרדה בין בנים לבנות).

ראוי לציין כימדובר בריצה בטופוגרפיה עם הפרשים תלולים, שנערכה במזג אויר חם יחסית.

 

תודה רבה לטל עופר אשר הכין את קבוצת הניווט הבית ספרית לאירוע ואימן אותם בניווטי תצ"א בכל התקופה האחרונה.

ליווה ודיווח: צפריר מינצר