logo   logo
כניסה למערכת

הישגים נאים בתחרות "סובב ישראל" תשע"ג

    כרמיאל 29.1.13

 

 

ב 29.1.13 יצאו שני תלמידים לחידון גיאוגרפיה ׳סובב ישראל׳ בכרמיאל. בחידון השתתפו מעל מאה תלמידים מבתי ספר מכל מחוז צפון. המתמודדים נבחרו מתוך 20 תלמידים שעברו חידון ראשוני בבית הספר לאחר שקיבלו את הציונים הגבוהים ביותר. 

אלון קורש (ט׳4) ודביר יוסף (ח׳4) ייצגו את בית הספר בכבוד רב ועברו מספר שלבים.  

אלון קורש הגיע לשלב האחרון וסיים אותו במקום ה 9 הכללי והמאוד מכובד בכל מחוז צפון, רק כמה נקודות הבדל מעלייה לחידון הארצי. 

ליווה את המתחרים "הקמע" אופיר ברטנשטיין מכתה ח'4 שליווה את המתמודדים לחידון בפעמיים האחרונות (שהיו מוצלחות). 

 

 

 דיווח ותמונות : נתן זקס