logo   logo
כניסה למערכת

כיתה ח'2 פוגשת בספר "מיוחדים",
מאת יעל בן-ברוך

תלמידי כיתה ח'2, עם המחנכת גלית דה-פז, קוראים ביחד את הספר "מיוחדים" מאת יעל בן-ברוך. התלמידים כותבים תעודת-זהות לספר.

בהמשך, כל תלמיד יבחר באחת מהדמויות בספר, יכיר אותה, יציירה ואולי גם יכתוב עליה בלוג אישי.