logo   logo
כניסה למערכת

מפגש עם חברת כנסת לשעבר: אמירה סרטני

 
 

 

אמירה סרטני, חברת כנסת לשעבר וחברת קבוץ מרחביה, מתנדבת בספרית ביה"ס זה כמה שנים. בשבוע השני של חודש פברואר נפגשה אמירה עם כתה י' 6 והמחנכת טניה טרופימוב.  במפגש סיפרה על חייה, השזורים באירועים מימי ראשית המדינה, וכן שיתפה בחוויות מימי היותה חברת כנסת.

המפגש התקיים במסגרת הנושא "להיות אזרח", המלווה אתתהליך קבלת תעודות הזהות של השכבה. 

 


 דיווח: אורית סוקר, תמונות: גלינה פילר.