logo   logo
כניסה למערכת

 

  "הוראה אינטרדיסציפלינרית היא יותר מאשר אסטרטגיה ארגונית; זוהי דרך של חשיבה על מטרות, על משאבים ועל ידע. זוהי דרך הוראה המניעה לומדים להרחיב את מושגיהם על עצמם ועל העולם, לרכוש ידע ולהשתמש בו בדרך אותנטית וליצור קשרים בין דיסציפלינות שונות"  (Beane, 1995).

 "חקר המוח מלמד כי למידה אינטרדיסציפלינרית מקדמת למידה באמצעות דפוסים וקשרים"      (Duran et al., 2009).

לימודי הספרות כוללים קריאת ספר משותף:

כיתות ט/1 וט/3 קוראות את הספר "הגל" מאת מורטון רו. כיתות ט/4 וט/5 קוראות את הספר "המקרה המוזר של ד"ר ג'קיל ומיסטר הייד" מאת רוברט לואיס סטיבנסון.

הוחלט להרחיב את העיסוק בספרים ולראות כיצד הנושאים המרכזיים בהם דנים הספרים משתקפים ומקבלים ביטוי במקצועות הלימוד השונים. בדרך זו יוכלו התלמידים, בנוסף לעשייה סביב הספר במסגרת שיעורי הספרות, להרחיב את זוויות הראיה ולעשות הקשרים חדשים.