logo   logo
כניסה למערכת


כמדי שנה קיימנו טקסי סיום שנה וחלוקת תעודות בכיתות האם, והפנינג צבעוני בהשתתפות המשפחות

תמונות: פלג איטח

סרטון לסיכום השנה של ז'1

סרטון לסיכום השנה של י"א3

משחק הקטרגל המסורתי:
מורים ועובדים נגד נבחרת התלמידים


הקהל הנרגש: בוגרי ט', הורים ומורים

מברכים...
9 תמונות

ריקוד בנות

חלוקת תעודות

ריקוד בנים

סרטון הסיום, בעריכת פלג איטח